ประสบการณ์สอน
1.ติวสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ รร. สาธิต มศว.ประสานมิตร ม.4 (สอบติด)
2.ติวข้อสอบ Pat 1 เพื่อเตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สอบติด)
3.ติวข้อสอบ Pat 1 เพื่อเตรียมสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอบติด)
4.ติวข้อสอบ Pat2/Pat3 วิชาฟิสิกส์ เพื่อเตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สอบติด)
5.ติวเพิ่มเกรด วิชาฟิสิกส์ ม.4 รร.สวนสุหลาบวิทยาลัย (เรียนติดต่อจนจบ ม.6)
6.ติวเพิ่มเกรด วิชาฟิสิกส์ ม.5 รร.กรุงเทพคริสเตียน (เรียนต่อเนื่องจนจบ ม.6)
7. ติวเพิ่มเกรด วิชาฟิกส์ ม.5 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(เรียนต่อเนื่องจนจบ ม.6 พร้อมทั้งติว Pat 3 +O-net วิทยาศาสตร์ภาคฟิสิกส์+9 วิชาสามัญฟิกส์)
8. ติวเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (เรียนต่อจนจบ ม.6)
9. ติวสอบเข้า ม.4 วิชาฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า รร.มหิดลย์วิทยานุสรณ์ (สอบติด)
10. ติวสอบเข้า ม.4 วิชาฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า รร. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (สอบติด)
***ประสบการณ์สอนคร่าวๆ เนื่องจากทำการสอนพิเศษมาแล้วกว่า 10 ปี ในสถาบันกวดวิชา Match House seacon square ศรีนครินทร์***

No reviews yet

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 DoneMaster Singapore