Find the best home service

Home

Adam Property Maintenance

ແກ້ໃຂຫຼັງຄາຮົ່ວຫຼາຍຈຸດໃນເຮືອນດ້ວຍວິທີມຸງອາລູຊິ້ງທັບກະເບື້ອງໃຫ້ລູກຄ້າ, ພ້ອມທັງໂປ້ເພດານທີ່ດ່າງຄືນໄໜ໋ແບບນຽນ, ລະອຽດພ້ອມຮັບປະກັນບໍ່ມີຈຸດຮົ່ວອີກຕໍ່ໄປ...ວຽກງານຕໍ່ເຕີມສ້ອມແຊມບ້ານ..ໂທ: 02056502288
We installed a new Aluzinc roof on top of the existing one (green), the old one was leaking everywhere. We also repaired the water damage caused to the ceiling inside the house ... now the client can safely sleep without getting wet


APS

APS (All Purpose Service) is Lao licensed company with a French Technical Director who works since 1997 in Laos in the same service activity, all documents and authorization have been registered and approved by Ministry of Public Health, Ministry of Agriculture and Ministry of Commerce.      

APS’s Technical Director, Jean-Philippe RAFFY, had worked for G.S.L. from November 1997to January 2014, before G.S.L. close definitely. Consequently, Jean-Philippe decided to open his own company APS, to give opportunity to his certified and qualified team to continue all services that we done during many


APS LAOS

Technician in cleaning and pest control services for another company during 17 years in Laos R.D.P., Jean-Philippe Raffy decided to create APS in 2014 to give to customer is own quality services and personal satisfaction. Anthony Legros (Tony) is personally in charge of pest control service and fumigation department.

We offer many ranges of services following European standard quality products and process since 1996. We give services in all the country and a branch will be open in 2018 in Luang Prabang.


BaanLao Builder

ພວກເຮົາແມ່ນທີມງານ ອອກແບບ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງບ້ານ ຄຸນນະພາບດີ ຈາກສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນມືອາຊີບ ທີ່ມີປະສົບການສູງ ແລະ ຈົບການສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ.


Bibitte Buster

Bibitte Buster is a locally established pest control company that provides pest control services to residential, commercial and industrial sectors. With over 30 years of experience & expertise combined, we are committed to provide safe and effective pest control services for our customers.Bibitte Buster, we practice and incorporate traditional methods with new technology to ensure pests are wiped out swiftly. Our team is made up of a group of NEA certified specialists who are trained to provide safe, efficient and mess-free solutions. At Bibitte Buster, No Pest; No stress.

Our PeopleBibitte


KENG | DESIGN

ເປັນພະນັກງານອອກແບບເຮືອນ ແລະ ປະເມີນລາຄາໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ SJ. ຮຽນຈົບດ້ານວິສະວະກໍາໂຍທາລະດັບປະລິນຍາຕີ ທີ່ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ເປັນນາຍຈ້າງຮັບອອກແບບເຮືອນ.


Lao Global Engineering

Lao Global Engineering

Lao Global Engineering is a Lao registered construction company with 50% Lao/foreign ownership. The company's strategy is to provide high quality civil construction services for a reasonable price. We draw on a team of skilled and experienced Lao supervisors, engineers, tradespeople and operators, who are familiar with working to international standards, particularly with regards to safety, quality and schedule.

Lao Global provide services in the areas of earthworks, structural concrete, bridges, roads, piping and mechanical installation in any industry, including


Lao Home Renovation

ອອກແບບ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຣີ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ
Design, free consultation, best price


laocleaningservice.com

ລາວທຳຄວາມສະອາດ (LCS) ເລີ່ມດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ ປີ 2547 ໃນວຽງຈັນ! ທຶນຈົດທະບຽນ ( ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ) ແລະ ທຳຄວາມສະອາດສໍານັກງານແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປລວມທັງລັດວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ອາໄສທຸລະກິດສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ ບໍລິສັດ ຕ່າງປະເທດ, ໂຮງງານທະນາຄານເປັນຕົ້ນ.

LCS ໃຊ້ສານທຳຄວາມສະອາດໃນສໍານັກງານຂອງລູກຄ້າຢ່າງຖາວອນ ແລະ ໄລຍະສັ້ນອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດໃດໆ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ LCS

ບໍລິການ LCS ຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດອາຄານສໍານັກງານຢ່າງລະອຽດທໍາຄວາມສະອາດປົກກະຕິຈະເປັນອາທິດ, ລາຍໄຕມາດ ຫລື ລາຍເດືອນ ຫາກຕ້ອງການທີມງານຂອງເຮົາມີຄຸນສົມບັດກົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ LCS ມີອົງກອນຂອງຕົວເອງລວມເຖີງ


Modern Lao Homes

Modernlaohomes is a multi-office, With our unique contemporary style and total passion for, connecting people with property, we will aspire to provide the ultimate real estate experience for today’s modern consumer. We are not confined by traditional real estate boundaries when it comes to buying, selling, renting or asset management, instead we are always finding new and innovative ways to satisfy our clients’ needs.


Phasouliya Architecture Design and Construction

Phasouliya Architecture Design and Construction


RentsBuy Sole Co

Property Renovation and Maintenance Service:
RentsBuy is partnership with property developer and contractor to help you fix your house problems.
Our network consists of highly experienced professionals. Apart from real estate services, some of them are freelance with oversea graduation and have excellent knowledge on local practice and how to protect lawful rights and interests of clients.


Sisavang Design and construction ສີສະຫວ່າງ ອອກແບບ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ສີສະຫວ່າງ ອອກແບບ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ


ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Established in 1997, Phousy Luang Prabang Road and Bridge Construction Sole Co., Ltd., has a great track record of Design and EPC (Engineering, Procurement and Construction) achievements in numerous government-funded infrastructure construction and maintenance projects in Lao PDR. Our premium services range from engineering design and prototype, procurement of materials for engineering works, to construction. Under the brilliant leadership of the visionary Chairman Mr. Sithong Phommachith, the company has enjoyed exponential growth which made it a leading in construction engineering service


ບໍລິສັດ ອາຣຸນ ອອກແບບ - ຮັບເຫົມາ ກໍ່ສ້າງ

ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ ອອກແບບ ແລະ ສ້ອມແປງ ອາຄານປັນຍາ Home

ເປັນຊ່ອງທາງຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າວັດຖຸກໍ່ສ້າງແລະສິນຄ້າຕົກແຕ່ງບ້ານທີ່ດີສຸດລາວ
ບໍລິສັດຈະມຸ່ງສ້າງຄຸນຄ່າຂອງສີນຄ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຄວບຄູ່ໄປກັບການບໍລິຫານຕົ້ນທຶນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສົ່ງມອບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງສິນຄ້າແລະບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສູງທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດໃນການເປັນຊ່ອງທາງຈັດຈຳໜ່າຍສີນຄ້າວັດຖຸກໍ່ສ້າງແລະສີນຄ້າຕົກແຕ່ງບ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລາວນອກຈາກການບໍລິຫານງານພາຍໃຕ້ຫລັກການຄຸ້ມຄອງແລະມຸ່ງເນັ້ນຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເລີດແລ້ວ ບໍລິສັດຍັງຈະມຸ່ງພັດທະນາຊ່ອງທາງຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ການສ້າງຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເຮືອນບໍ່ຖອກລ່ວງໜ້າ ຜ່ອນເປັນເດືອນໄດ້ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 800.000ບາດ

ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເຮືອນບໍ່ຖອກລ່ວງໜ້າ ຜ່ອນເປັນເດືອນ

บริการอื่นๆ

Business
Education
Events
Health
IT
Pets
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster