รับเหมางานระบบ

บริษัท เอเคซี วิศวกรรม จำกัด

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

รับเหมาติดตั้ง ออกแบบ งานระบบไฟฟ้าและระบบประกอบอาคาร


ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน และช่างเทคนิคที่เชียวชาญและชำนาญงาน โดยให้ความสำคัญและตระหนักถึงงานช่างที่ดี มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน จึงทำให้บริษัทฯ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าด้วยดีตลอดมา สมดังนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่ว่า
" บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ ราคายุติธรรม
ตามทันเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม "

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ


ผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสือสารทุกชนิด รับเดินระบบไฟในอาคารบ้านพักอาศัย โรงงานต่างๆ หอพัก อพาร์ตเม้นท์ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์
รับเหมางานระบบไฟฟ้าและระบบสือสาร สำหรับบ้าน/หอพัก/อพาร์ตเม้นท์/คอนโด
ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างภายในบ้านพักอาศัยทั่วไป
ระบบสวิตซ์,ปลั๊ก,เต้ารับไฟฟ้า และเต้ารับอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบโทรศัพท์, โทรทัศน์, เคเบิ้ลทีวี และ ระบบแลนด์
ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
ระบบตู้ Consumer และแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก
ระบบสายล่อฟ้า และระบบกราวนด์

งานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับบ้านพักอาศัยจะประกอบไปด้วย

งานเดินระบบแสงสว่างในบ้านพักอาศัย


การรับเหมางานระบบ เป็นบริการที่เราเสนอควบคู่ไปกับการก่อสร้างโรงงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย โดยในการรับเหมางานระบบนั้น ทางเราจะดูแลงานระบบทุกอย่างที่พึงมีในแต่ละโรงงาน อาทิ งานระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบดับเพลิง เป็นต้น โดยวิศวกรของเรามีบทบาทและความสามารถที่จะจัดการกับงานระบบได้เป็นอย่างดี เมื่อสร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ควรที่จะมีการวางระบบในโรงงานให้เรียบร้อย โดยแนะนำว่าให้ใช้บริการกับผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้งานระบบภายในโรงงานเกิดความสมบูรณ์เรียบร้อย พร้อมทั้งใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้หากใช้บริการงานก่อสร้างของเราแล้ว ก็จะมีบริการรับเหมางานระบบเสนอด้วย


บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากรับออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา งานปรับปรุงระบบอาคารสูง /อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงงานหลังน้ำท่วม ติดตั้งหม้อแปลง ระบบบำบัดน้ำเสีย กว่า 23 ปี ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถด้านการออกแบบและการติดตั้ง รวมทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ. ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน/ผู้อยู่อาศัย โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานวิศกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น วิศวกรโยธา,


บริการด้านรับเหมา ติดตั้งงานระบบ ประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ในอาคาร โรงงานและ อาคารสูง

วิสัยทัศน์ของเราคือ “ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงาน ที่จะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความคุ้มค่าให้มากที่สุด”

ใส่ใจลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อความคุ้มค่า ทั้งเรื่องเวลาและต้นทุน


เราเป็นบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รับออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดหา ติดตั้้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  รับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า แรงต่ำ รับเหมาติดตั้งระบบแอร์  ระบบไฟอลาม  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดูและบริหารงานโดยวิศวกรมืออาชีพ 


ผู้รับเหมาวางระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลวางระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าออกแบบระบบปรับอากาศ ติดตั้งแอร์ ท่อดักแอร์ วางระบบปรับอากาศวางระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัยวางระบบระบบสุขาภิบาล วางระบบประปา ติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบประปา ระบบปั้ม Pump ระบบประปาอาคาร ระบบประปา..


ด้วยประสบการณ์และทรัพยากรต่างๆ ที่บริษัท ฯ มีอยู่ บริษัท ฯ จึงมีความสามารถดำเนินการ งานออกแบบ งานที่ปรึกษา ควบคุมงาน งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดี บริษัท ฯ สามารถออกแบบติดตั้งงานระบบอาคารทุกระบบ (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศและเครื่องกลอาคาร ) อย่างครบวงจร สำหรับขอบข่ายที่ปรึกษาและควบคุมงานบริษัท ฯ มีระบบควบคุมงานที่มีมาตรฐานสูง มีผู้ควบคุมงานและหน่วยสนับสนุนที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้ สามารถวางแผนงาน, ประสานงาน, ประมาณการและจัดการต้นทุนงาน, จัดประมูลผู้รับเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ตรวจสอบงาน, ให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหางานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และในขอบข่ายงานระบบ บริษัท ฯ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวงษ์ วิศวกรรม ก่อตั้งจดทะเบียนใน ปี 2557 เริ่มจากรับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย ไฟฟ้าชั่วคราว และเริ่มรับงานขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยมา เช่น อาคารสำนักงาน อาพาร์เม้นท์ และ งานโรงงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ตามลำดับ โดยบุคลากร ประกอบด้วยวิศวกร สาขาไฟฟ้า กำลัง รวมถึงช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 15 ปีมีความเชี่ยวชาญด้านเมนงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลง MDB และ เมนแรงต่ำ เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

งานรับเหมางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบควบคุม ครบวงจร
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
งานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ,DB ประกอบตู้ไฟฟ้า
งานเดินรางเมนไฟฟ้าแรงต่ำ


ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมชั้นนำ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์และอิเลคทรอนิค รับรองโดยมาตราฐานสากล ดำเนินกิจการด้วยความชำนาญ มีประสบการณ์และความมั่นคงมากกว่า 30 ปี


บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจหลักด้านรับเหมางานก่อสร้าง รับเหมางานระบบ ประกอบตัวอาคารอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบ-ประมาณราคา,งานติดตั้ง งานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานระบบไฟฟ้างานระบบปรับอากาศงานระบบสุขาภิบาล ซึ่ง บุคลากรล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการของภาครัฐและเอกชน

บริษัท สุทธิกาญจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่เกิดจากการรวมทีมงานวิศวกรรุ่นใหม่ ที่มาก ด้วยประสบการณ์ ซึ่งได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อให้การบริการงานออกแบบและงานติดตั้งงานระบบ ประกอบอาคาร สำหรับอาคารทุกประเภท เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายของผู้ ว่าจ้าง


ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง และการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และ งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และ เครื่องกล โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์  อาคารที่อยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบ และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง


รับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา งานฝ้าเพดาน งานกั้นห้อง งานกระจกอลูมิเนียม งานต่อเติมบ้าน
 


องค์กรที่รวมรวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบกราว์ด ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการหลักๆ ดังนี้

บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electical System)
 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)
 ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต (Design - Estimate - Approve)
 รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า


ให้บริการงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร เช่น งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิง งานระบบประปา งานระบบสุขาภิบาล งานระบบแก๊ส งานระบบท่ออุตสาหกรรม งานระบบอื่น ทั้งในอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง และ โรงงานอุตสาหกรรม และ งานบริการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาอุปกรณ์ในงานระบบข้างต้น บริษัท เฟดเดอรัล อินเตอร์เฟส จำกัด มีความภูมิใจที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ในการที่ได้มีโอกาสให้บริการกับลูกค้า


บริษัท วิทย์ 2 วิศวกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานรับเหมา ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งงาน Renovate Electrical and Sanitation Systems (รับงานรีโนเวทระบบไฟฟ้าและระบบประปา) ในเขตกรุงเทพฯ,ปริมณทล,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดชัยภูมิ เช่น ในโรงงาน คอนโดมิเนียม ที่พักรีสอร์ท สำนักงาน คลังสินค้า พร้อมออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายอากาศ,ระบบดับเพลิง เพื่อมุ่งมั่นสร้างและพัฒนางาน ในด้านการบริการ ให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างสูงสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป ตามมาตรฐานระดับสากลต่อไป


ผู้รับเหมางานระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

รับติดตั้งงานระบบโครงการตึกสูงและอาคารทุกชนิด เช่น โรงพยาบาล โรงงาน พิพิธภัณฑ์ศิลป โรงเรียน โรงแรม และ งานห้องผ่าตัดสำหรับโรงพยาบาล โดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบสูงมา กว่า 15 ปี

ผลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษในการติดตั้ง อาทิเช่น การควบคุมความชื้น หรืองานที่ต้องการควบคุมโดยระบบ คอมพิวเตอร์ Building Automation System หรือ ต้องการควบคุมฝุ่นละอองและเชื้อโรคในอากาศ ระบบ Pre Action Fire alarm หรือ Carbon Dioxide suppression system


ให้บริการรับเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งและออกแบบงานระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศเเละระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง สำหรับโครงการอาคารสำนักงาน , ห้างสรรพสินค้า , โรงงานอุตสาหกรรม , อาคารพักอาศัย , โรงพยาบาล , โรงแรมและรีสอร์ท โดยบุคคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นอย่างมากในงานบริหารโครงการ (Project Management)


ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำทุกวันนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่ธุรกิจวิศวกรรมสักแห่ง จะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคง แต่หากกิจการของเรา

มีทีมงานที่พร้อม
มีการเสนอขายสินค้า ที่มีราคาถูกและคุณภาพดี
มีฝีมือเยี่ยม
มีการให้บริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังอย่างสม่ำเสมอ

เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ยึดถือตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถรองรับงานระบบทุกๆ ด้าน ด้วยทีมงานคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร Electrical and Communication system
ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง Plumbling and Fire Protection system
ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค

สถานที่ที่ได้รับความนิยม

คันนายาว
จตุจักร
ดอนเมือง
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
บางกอกใหญ่
บางกะปิ
บางบอน
บางเขน
บางแค
บึงกุ่ม
ประเวศ
พระโขนง
ภาษีเจริญ
ลาดพร้าว
วังทองหลาง
สวนหลวง
สะพานสูง
สายไหม
หนองแขม

บริการอื่นๆ

ขนย้ายตู้เซฟ
ขัดพื้นหินอ่อน
ช่างซ่อมชักโครก
ช่างซ่อมประตู
ช่างซ่อมประตูกระจก
ช่างซ่อมประตูบานเลื่อน
ช่างซ่อมประตูรั้ว
ช่างซ่อมประตูรีโมท
ช่างทาสี
ช่างทําฝ้าเพดาน
ช่างทํารั้วบ้าน
ช่างประปา
ช่างปาร์เก้
ช่างแอร์
ช่างไฟฟ้า
ซ่อมกล้องวงจรปิด
ซ่อมตู้เย็น
ซ่อมทีวี
ซ่อมประตูคีย์การ์ด
ซ่อมประตูม้วน
ซ่อมปั๊มน้ำ
ซ่อมรถเข็นเด็ก
ซ่อมรถแบตเตอรี่
ซ่อมรอยร้าวผนัง
ซ่อมลำโพง
ซ่อมหลังคารั่ว
ซ่อมเครื่องซักผ้า
ซ่อมเครื่องดูดควัน
ซ่อมเครื่องดูดฝุ่น
ซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่น
ซ่อมเครื่องล้างจาน
ซ่อมเครื่องอบผ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมเตารีด
ซ่อมเตาแก๊ส
ซ่อมไมโครเวฟ
ซักที่นอน
ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน
ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ติดตั้งฉากกั้นห้อง
ติดตั้งประตู
ติดตั้งประตูกระจก
ติดตั้งประตูคีย์การ์ด
ติดตั้งประตูบานเลื่อน
ติดตั้งประตูม้วน
ติดตั้งประตูรีโมท
ติดตั้งประตูไม้
ติดตั้งผนังเบา
ติดตั้งมุ้งลวด
ติดตั้งระบบดับเพลิง
ติดตั้งวอลเปเปอร์
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ติดตั้งเครื่องซักผ้า
ติดตั้งเครื่องดูดควัน
ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
ติดตั้งเครื่องล้างจาน
ติดตั้งแอร์
ถอดแอร์
ทำความสะอาดโรงงาน
ทําหลังคาหน้าบ้าน
บริการขนย้ายรถยนต์
บริการขนส่งรถจักรยานยนต์
บริการล้างเครื่องซักผ้า
ปูกระเบื้อง
ปูหญ้าเทียม
ย้ายเปียโน
ย้ายแอร์
รถขนขยะ
รถรับจ้าง
รถรับส่งพนักงาน
รับกลึง cnc
รับขนย้ายเครื่องจักร
รับจัดสวน
รับซ่อมบ้าน
รับซ่อมวอลเปเปอร์
รับซักผ้าม่าน
รับซักพรม
รับซักโซฟา
รับต่อเติมครัว
รับตัดต้นไม้
รับติดตั้งกระจกเทมเปอร์
รับทำงานเหล็ก
รับทำถนน
รับทำเฟอร์นิเจอร์
รับปลูกต้นไม้
รับลอกวอลเปเปอร์
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้านโครงเหล็ก
รับสร้างอพาร์ทเม้นท์
รับสร้างโรงงาน
รับออกแบบตกแต่งภายใน
รับเขียนแบบบ้าน
รับเหมาก่อฉาบ
รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาต่อเติม
รับเหมาติดตั้งแอร์
รับเหมาสร้างห้องน้ำ
รับเหมาเดินท่อประปา
ล้างแอร์
เช็ดกระจกตึกสูง
เติมน้ํายาแอร์บ้าน
เทพื้นปูน
เปลี่ยนหลังคาบ้าน
แม่บ้านทําความสะอาด
แม่บ้านประจําสํานักงาน
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster