เราจะช่วยคุณหารับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ

108 Translation

บริการรับแปลเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เวียดนาม อาหรับ รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย
พร้อมจัดส่งล่ามภาษานานาชาติ  บริการด้านภาษา อย่างครบวงจร ครบทุกภาษา โดยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี


12Translation

บริการแปลเอกสาร
ประเภทเอกสารที่รับแปล
เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
เอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านการฝึกอบรม
คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
จดหมายทุกประเภท
รายงานการประชุม
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์


30 Minutes Translation Centre

แปลเอกสารด่วน รับรองเอกสารด่วน รับแปลเอกสารยื่นวีซ่าด่วน แปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรับรองบริษัท หากคุณต้องการเลือกบริการ แปลเอกสารราชการ และยื่นรับรองกระทรวงการต่างประเทศ/ ยื่นรับรองกรมการกงสุล ด้วยทีมงานมืออาชีพ เอกสารมีตราประทับรับรอง เชื่อถือได้ในคุณภาพและบริการ


ALL TIME TRANSLATION

ภาษาอังกฤษ มักถูกเรียกว่าเป็น "ภาษาสากล" เพราะมีการพูดอย่างกว้างขวาง และแม้จะมิใช่ภาษาราชการในประเทศส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบัน มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอีกหลายแห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษาอังกฤษได้รับสถานะราชการโดยรัฐบาล 30 รัฐ จากทั้งหมด 50 รัฐ แม้จะมิได้ระบุสถานะว่าเป็นภาษาราชการก็ตาม
 
ศูนย์แปลเอกสารอังกฤษ ออล ไทม์ ทรานสเลชั่น เรารับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกชนิด งานแปลคุณภาพ ได้รับการรับยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจำนวนมาก ด้วยคุณภาพที่รักษามาอย่างยาวนาน เพราะเรามีทีมนักแปล


Bannganplae Translation Team

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร บทคัดย่อ งานวิจัย เอกสารราชการ เริ่มต้น50บาท
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย เปเปอร์ journal บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ รับแปลงานราคาถูก รับแปลงานด่วน งานแปลคุณภาพ รับงานแปลนักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัทและองค์กรโดยทีมนักแปลมืออาชีพ

โดยนักแปลมืออาชีพ ราคาประหยัด ประสบการณ์กว่า15 ปี
ประเมินราคาทันที ตอบกลับไวมาก


GDM Translation

รับแปลเอกสารด่วน แปลงานด่วน


Klongklang Yupa

รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
ประวัติผู้แปล
ผู้แปลจบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคมีและระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีประสบการณ์จริงในการทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

สำหรับงานด้านการแปล ผู้แปลทำงานด้านแปลภาษาอังกฤษ-ไทยมานานถึง 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในการแปลหนังสือ 6 ปี และเอกสารทั่วไป 4 ปี ถนัดงานด้านวิศวกรรม การบริหารการผลิต ระบบคุณภาพ คู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัจจุบันทำงานอยู่ในแวดวงอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

รับแปลเอกสารราชการจากไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้น 100 บาท เช่น หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ


Madam B

สร้างความสำเร็จให้กับผู้คนผ่านงานแปล บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร งานวิจัย หนังสือ จดหมาย และข้อความต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากภาษาอังกฤษเป็นไทย

นักแปลเคยใช้ชีวิตในต่างประเทศ (เนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา)

ได้รับประกาศนียบัตรจาก Nutsvolks Universiteit เมืองเบรด้า ประเทศเนเธอแลนด์ และ Lado International College กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

รวมทั้งได้มีโอกาสได้ทำงานกับชาวต่างชาติเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่างานที่ได้รับนั้นถูกต้อง เป็นภาษาที่ทันสมัย ที่สำคัญตรงต่อเวลาและราคายุติธรรมค่ะ


Mook Translation

รับแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย
หน้าละ 150 - 350 บาท ประเมินราคาตามปริมาณเนื้อหา+ความยากง่ายของงาน
นักแปลจบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษมาโดยเฉพาะและมีประสบการณ์ในด้านงาน รับแปลเอกสาร ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานเกือบ 10 ปีค่ะ
โดยเคยมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัทแปลมาหลายแห่ง เคยแปลเอกสารให้ท่านอาจารย์หลายท่าน รวมทั้งงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวนมาก รวมไปถึง พนักงานบริษัท และอื่นๆ
ทางเราคิดราคากันเองนะคะโดยจะดูจากปริมาณงาน และความยากง่ายของเนื้อหาค่ะ ถ้ามีเนื้อหาไม่มาก


Phutthaya

รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ อย่างมืออาชีพ ราคายุติธรรม
รับแปลเอกสารประกอบการเรียน บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารราชการ และอื่นๆ
ขั้นต่ำ 150/หน้า


Thai-Eng Translate

แปล แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ ที่แปลภาษา เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ


Translate by Mix

รับแปลงานภาษาอังกฤษราคากันเอง แปลภาษาอังกฤษเริ่มตั้นแต่ราคาที่ 100 บาท ทั้งงานวิจัย หรือบทความอื่นๆ หากเร่งด่่วนคิดตามอัตราตามความเหมาะสม และสำหรับราคาแปลสำหรับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในทุกกรณีนะค่ะ จะเริ่มที่ หน้าละ 300 บาท


Translation24hr.

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ เรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากว่า 10 ปี
และมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม พร้อมทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี และส่งงานตรงเวลา


Translationplus.net

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ ทรานสเลชั่น พลัส ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรานสเลชั่น พลัส รับบริการแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา และมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในแต่ละสาขาอาชีพ ศูนย์แปลภาษานานาชาติ ทรานสเลชั่น พลัส เรายึดมั่นในงานแปลคุณภาพ และบริการที่เป็นมืออาชีพ ด้วยราคาที่ไม่แพง เราจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยราชการ บริษัทเอกชน รวมทั้งลูกค้ารายบุคคล ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก


คุณ นา

รับแปลภาษาอังกฤษ รับจ้างแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาอังกฤษราคาถูก เน้นงานคุณภาพ ตามที่ต้องการ แปลภาษาอังกฤษ ตามหลักไวยากรณ์ บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับแปลงานภาษาอังกฤษ ด่วน รวดเร็ว จากประสบการณ์นักแปลกว่า 10 ท่านคอยบริการอย่างอบอุ่น รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน รับแปลรายงานภาษาอังกฤษ รับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ หรือรับแปลวิซ่าภาษาอังกฤษ รับแปลคู่มือ รับแปลเอกสารราชการ หรือรับแปลตำราเรียนภาษาอังกฤษ


บ้านแปลเอกสารอาจารย์จุ๊ฟ (อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ)

บริการแปลเอกสาร

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ > ไทย   คิดราคาต่อหน้า A4 ตัวอักษร Time New Roman ฟ้อนต์ 12 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

แปลเอกสารภาษาไทย > อังกฤษ   คิดราคาต่อหน้า A4 ตัวอักษร Angsana New ฟ้อนต์ 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5

       ราคาเท่าไรขึ้นอยู่กับ

มีข้อกำหนด คำสั่ง หรือแนวทางในการแปลงานที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ 
ความยากง่ายของงาน งานเฉพาะด้านหรือไม่ 
ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ชัดเจนหรือเป็นลายมือหวัดเลือนลางไม่ชัดเจน
ต้องเสียเวลาสร้างตาราง จัดฟอร์แมท และเลย์เอ้าท์ในงานแปลให้เหมือนต้นฉบับหรือไม่
หากไฟล์งานเป็นแบบไม่สามารถนับจำนวนคำได้ เช่น ไฟล์ภาพ จะคิดราคาเหมา
งานเร่งหรือไม่


บาเบล ทรานสเลชั่น

ศูนย์แปลครบวงจร ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิดในหลากหลายภาษา และจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้ เป็นเครื่องการันตีคุณภาพงานของเราด้วยหลักการในการทำงานดังนี้ ถูกต้อง รวดเร็ว ราคามาตรฐานที่เน้นคุณภาพ เพราะเราการันตีรอยยิ้มของคุณด้วยผลงานของเรา

กล่าวถึงชื่อของบริษัทมีที่มาจากตำนานหอคอยบาเบลในคัมภีร์ไบเบิ้ล เจเนซิส เรื่องราวต้นตำรับของความแตกต่างด้านภาษา เดิมที่เดียวในตำนานมนุษย์เราใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสาร วันหนึ่งด้วยความทะนงตนของมนุษย์ได้รวมตัวกันก่อสร้างหอคอยให้สูงเสียดฟ้า


ปลา แปลงานอังกฤษราคาถูก

รับแปลงานราคาถูกทั้ง อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 100 บาท และ ไทย-อังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 150 บาท (เป็นไปตามความซับซ้อนทางภาษาด้วยนะคะ) การันตีด้วยประสบการณ์ของทีมแปลกว่า 5 ปี มีผลงานแปลให้ดูก่อนตัดสินใจ


ศูนย์แปลภาษา มีไอคิว

เราเป็นผู้ดำเนินการให้บริการรับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  ศูนย์แปลภาษา มีไอคิว ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ศูนย์แปลภาษา มีไอคิว ประกอบไปด้วยทีมนักแปลคุณภาพและมีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารตรงตามทักษะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญา เอกสารราชการ เอกสารทางด้านวิชาการในสาขาเฉพาะทางต่างๆ งบการเงิน รายงานประจำปี เป็นต้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทางเรายังมีบริการรับรองเอกสารราชการที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในราคาประหยัดและยุติธรรม


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น

บริการแปลภาษา แปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารประเภทต่างๆ เช่น รับแปลเอกสารภาษาต่างๆ เช่น
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารการจดทะเบียนบริษัท - รับแปลภาษาอังกฤษ
- รับแปลงบการเงิน - รับแปลภาษาจีน
- รับแปลใบเกิด-สูติบัตร - รับแปลภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า - รับแปลภาษารัสเซีย
- รับแปลทะเบียนสมรส - รับแปลภาษาอินโดนีเซีย
- รับแปลบัตรประชาชน - รับแปลภาษาฝรั่งเศส
- รับแปลทะเบียนบ้าน - รับแปลภาษาสเปน
- รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ - รับแปลภาษาพม่า

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737